• Oral glukoz tolerans testi diyabet hastalığının teşhisini koyabilmek için yapılan testtir. Genellikle tanının konulamadığı şüpheli durumlarda uygulanması gereken bir testtir. OGTT aslında ileride çıkabilecek ...
  • Baş iskeleti anatomide cranium olarak ifade edilmektedir. Baş iskeletinde kastedilen kemikler baş iskeletinin tamamını kapsayan kemiklerdir. İnsan anatomisinde baş kemikleri beyni çevreleyen ve yüz ...
  • Türleşme, ortak ata olarak bilinen bir grup canlının, çeşitli mekanizmalar dâhilinde farklılaşmaları sonucu birden fazla yeni canlı grubunun oluşması demektir.  Türleşmede türleşen canlı grubu ...
  • Kalıtımsal özellikleri barındıran DNA molekülünün radyasyon, X ışını, ultraviyole, ani sıcaklık değişimleri ve kimyasallar sonucunda  bozulmaya uğramasına mutasyon denilmektedir. bazı faktörlere bağlı olarak gelişen ...
  • Gregor Mendel 1822-1884 yılları arsında kalıtımla ilgili çalışmalar yapmış olup, bezelyeler üzerinden yaptığı çalışmaları ile bugün ki kalıtım ilkelerini oluşturmuştur.  Mendel’in çalışmalarında bezelyeleri seçmesinin ...
  • Vücudun kan şekerini düzenleyici hormonları insülin ve glukagon hormonlarıdır. İnsülin hormonu kan şekerini düşürücü etkiye sahipken glukagon hormonu ise kan glikoz seviyesini yükseltici etkiye ...
  • Periferik sinir sistemi merkezle bağlantıyı kuracak olan ve çevrede olup bitenlerin haberini veren sinir sistemi bütününün içerisinde bulunmaktadır. Sistem olarak iki farklı sinir grubundan ...