• Evrimleşme hızı canlının dünyanın var olduğu günden bugüne kadar ne kadar oranda değişime uğradığını ifade etmektedir. Canlılık için gerekli olan tüm şartlardan etkilenen evrimleşme ...
  • Evrim konusunda bugün ki noktaya ulaşabilmek ve hatta daha da ilerleyebilmek için bilimsel çalışmaların disiplinlerden edinilen bilgilerin değerlendirilmesi esastır. Evrim teorisindeki güncel gelişmelere evrim ...
  • Canlıların çevreleriyle olan ilişkilerden etkilenerek farklılaşmaları evrimleşme hızı olarak ifade edilmektedir. Dünya ise birçok jeolojik olaylar dizisinden geçerek şekillenmiş ve doğal olarak da jeolojik ...
  • Evet bildiğiniz gibi DNA’nın mutasyona uğraması gerekir  aksi halde evrim meydana gelemez. Mutasyon genetik aktarımda meydana gelen ve doğa seçilimin çalışması için çeşitlilik sağlayan ...
  • Jeremy England adında bir MIT görevlisi, yaşamın kökenleriyle ilgili olan konuda evrime yenilik katacak fiziksel yaşam teorisini geliştirdi… Bilim adamına göre doğanın temel kanunları ...
  • Evrim doğal seçilim yoluyla canlılarda değişimlerin meydana gelmesidir. Bu değişimler bazen büyük bir kitleyi etkilerken bazen de küçük bir topluluğu etkilemektedir. İşte evrimsel değişimler ...
  • Türleşme, ortak ata olarak bilinen bir grup canlının, çeşitli mekanizmalar dâhilinde farklılaşmaları sonucu birden fazla yeni canlı grubunun oluşması demektir.  Türleşmede türleşen canlı grubu ...
  • Canlılık süreci içerisinde meydana gelen tüm değişimleri ve gelişimsel olayları açıklayan bilim dalına evrim denilmektedir. Evrimle ilgili ileri sürülen teorilerde canlılardaki gelişmeler basit yapılardan ...
  • Evrimle ilgili teorilerden Lamarck’ın evrim teorisinin 50 yıl sonrasında Darwin; türlerin kökeni adlı eserini yayınlamıştır. Lamarck evrim teorisinde çevresel değişiklik faktörlerini ön planda tutarken, ...