• Maddelerin bir araya gelerek homojen karışım oluşturmaları sonucunda çözeltiler elde edilmektedir. Çözeltilerin kaynama ve erime noktası, buhar basıncı, iletkenliği gibi özellikleri çözeltinin oranına bağlı ...
  • Maddenin atom, element, proton gibi her özelliğine kadar inerek geçirdikleri değişimleri inceleyen bilim dalına kimya denilmektedir. Doğa maddeden oluştuğuna göre kimya her yerde kullanılmaktadır. ...
  • Karışımlar, farklı maddelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bazı maddelerin birlikteliği heterojen karışımları oluştururken, bazı maddelerin birlikteliği ise homojen karışımları oluşturmaktadır. Heterojen karışımlar kimyasal değişikliklerin ...