• 928
  0

  Mısırlılar muhteşem gökyüzü görüntülerini kaçırmamak adına gece ışıklandırma yapmayan bir toplumdur. Çünkü onlar için yıldızlar ve onların konumları oldukça önemlidir. Özellikle de kışın ortaya çıkan Orion(avcı) takımyıldızına ayrı bir önem vermektedirler. Belirgin şeklinden dolayı eskiden beri kolaylıkla seçilebilen bir yıldız olan oiron, bize yani geceyi ışıkla kirleten toplumların gökyüzünde papyon görüntüsünü vermekte olup, düğüm kısmında ...
 • 1336
  0

  Dünyamız defalarca galaktik felaketlerle vurulmuş ve yaşam her zaman bir yolunu bularak devam etmiştir. Başka bir galaktik felakete karşı hayatta kalabilecek canlı türlerini araştıran bilim insanları, tardigrat olarak adlandırılan bu aşırı küçük canlıların, güneşin yüzyıllar sonra Dünya’nın denizlerini buharlaştırdığı noktaya kadar yaşamayı sürdürebilir. 14 Temmuz’da Bilimsel Raporlarda yayınlanan bu bulgu, dünya da yaşamın sona ermesinin ...
 • 243
  0

  Yer şekillerini inceleyen ve yerin yapısı hakkındaki konulara açıklık getiren bilim dalına jeoloji denilmektedir. Jeoloji, fizik ve kimya bilimlerinden destekler alarak çalışan bir bilim dalı olmasının yanında, suyun yer şekillerinin oluşumuna etkisini inceleyen hidroloji ve oşnografi bilimleri ile de birlikte çalışmaktadır. Jeoloji diğer bilim dalları ile birlikte yer şekilleri konunda bilimsel araştırmaları yürüten ve üç ...
 • 700
  0

  Evrimleşme hızı canlının dünyanın var olduğu günden bugüne kadar ne kadar oranda değişime uğradığını ifade etmektedir. Canlılık için gerekli olan tüm şartlardan etkilenen evrimleşme hızı bazı zamanlarda kör noktaya gelmekte olup, körelen bu zaman diliminde canlılar hiçbir değişime uğramamaktadır. Bu durum periyotlar şeklinde devam etmiş olup, medüzler, balıklar, sürüngenler devrinden sonra, zamanımız, memeliler, böcekler, belki ...
 • 631
  0

  Adını Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars’tan almaktadır. Mars güneşe uzaklık bakımından 4. Sırada yer alan bir gezegendir. Merih gezegeni olarak da bilinmektedir.  Güneşten ortalama uzaklığı 228 milyon kilometredir. Kütlesi de dünyanın onda biri kadardır. Phobos ve Deimos adında iki küçük uydusu bulunmaktadır. Ayrıca güneş sisteminde bilinen en yüksek dağ olan 27 kilometre yüksekliğindeki Olimpos Dağı ...
 • 837
  0

  Jeoloji yerkürede meydana gelen değişiklikleri konu alan bir bilim dalı olarak, yerkürenin bugüne kadar ki değişim süreçlerini incelemiştir. Bu kapsamda jeolojide beş farklı dönem bulunmakta olup, bu dönemler birbirini takip ederek gerçekleşmiştir. Peki, Türkiye’nin yeryüzü şekillerinin jeolojik dönemlerce açıklaması nedir? İlkel zamanda kıtaların çekirdekleri oluşmuş ve akabinde bu dönemde yer hareketlerine devam ederek paleozoik döneme ...
 • 411
  0

  Atom teorileri konusunda tarihsel gelişmeler için milattan önceki dönemlerden söz etmek gerekir. İlk atom teorisi M.Ö Democritos tarafından 400’lü yıllarda açıklanmış olup, Demokritos maddenin bölünmeyen en küçük parçası fikrini atomos olarak açıklamış ve varsayımsal çalışmalar yapmıtır. Demokritos ”Dünyanın yeni durumu” adlı yazısıyla canlıların bile yuvarlak atomlardan meydana geldiğini açıklamıştır. Atomla ilgili gelişmeler Democritosun akabinde Dalton’la ...
 • 497
  0

  Bugüne kadar aslında meteorlardan haberimiz vardı. Fakat bu son günlerde meteorlar uzaydan gelerek tehlike yaratmakta… Avrupa uzay ajansı bünyesinde meteorların tehlikeleri başlığı adı altında uluslararası konferans düzenlendi. Konferansın katılımcıları Almanya’nın Dartsmtad kentindeki Avrupa Uzay Ajansı’nda toplandı. Konferansın ana konusu olarak meteorlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek tehlikeler ele alınırken öte yandan bu tehlikelere karşı ne şekilde önlem ...
 • 1007
  0

  Evet bildiğiniz gibi DNA’nın mutasyona uğraması gerekir  aksi halde evrim meydana gelemez. Mutasyon genetik aktarımda meydana gelen ve doğa seçilimin çalışması için çeşitlilik sağlayan rastlantısal hatalardır. Dolayısıyla şu doğru ki DNA gerçekten hatasız olsaydı  asında oldukça başarılı ve hatasız olmaya oldukça yakındır ama tamamen hatasız olsaydı çeşitlilik olmayacağı için evrim gerçekten durma noktasına gelirdi. Fizik ...
 • 152
  0

  Jeoloji yer kabuğunun özelliklerini araştıran, jeo’nun potansiyelinin farkında olan, yapısal parçalarının nelerden oluştuğunu konu alan bilim dalına jeoloji denilmektedir. Yerkabuğunda gerçekleşen süreçlerin hepsi aslında ilk basta olduğu gibidir. Netice de evrende aynı şekilde oluşmadı mı? İşte bunun gerçekleşmesine neden olan etken nedir? Jeolojide buna sebep olan jeolojik iç kuvvetler nelerdir?   Çevremizdeki çukurlar, dağlar, yükseltiler, ...