• 588
  0

  İskelet sisteminde anatomik olarak kemikler farklı guruplar şeklinde sınıflandırılır. Bu kapsamda baş bölgesinde bulunan kemikler baş iskeleti olarak ifade edilirken gövde bölgesinde bulunan kemikler gövde kemikleri olarak sınıflandırılmaktadır. Üst ekstremite kemikleri ve alt ekstremite kemikleri ise iskelette tutunmuş olarak bulunan kemiklerdir. Üst ekstremite kemikleri aslında gövdenin iki yanına tutunmuş olarak yerini almaktadır. Üst ekstremite kemikleri ...
 • 1007
  0

  Evet bildiğiniz gibi DNA’nın mutasyona uğraması gerekir  aksi halde evrim meydana gelemez. Mutasyon genetik aktarımda meydana gelen ve doğa seçilimin çalışması için çeşitlilik sağlayan rastlantısal hatalardır. Dolayısıyla şu doğru ki DNA gerçekten hatasız olsaydı  asında oldukça başarılı ve hatasız olmaya oldukça yakındır ama tamamen hatasız olsaydı çeşitlilik olmayacağı için evrim gerçekten durma noktasına gelirdi. Fizik ...
 • 549
  0

  Gözle görülemeyecek kadar küçük olan ve zarla çevrili organeli bulunmayan canlılara mikroorganizmalar denilmekte olup, canlılığı için şartların uygun olması gereken canlı türüne mikroorganizma denilmektedir. Mikroorganizmalar içerisinde bulunan bakteriler ribozomları dışında zarlı organeli bulunmayan canlı türü oldukları halde kompleks yapılı ökaryot hücrelere göre bakteriler daha fazla solunum çeşitliliğine sahip canlılardır. Bakterilerde oksijenli solunum, oksijensiz solunum, hem ...