• 700
    0

    Evrimleşme hızı canlının dünyanın var olduğu günden bugüne kadar ne kadar oranda değişime uğradığını ifade etmektedir. Canlılık için gerekli olan tüm şartlardan etkilenen evrimleşme hızı bazı zamanlarda kör noktaya gelmekte olup, körelen bu zaman diliminde canlılar hiçbir değişime uğramamaktadır. Bu durum periyotlar şeklinde devam etmiş olup, medüzler, balıklar, sürüngenler devrinden sonra, zamanımız, memeliler, böcekler, belki ...
  • 867
    0

    Evrim konusunda bugün ki noktaya ulaşabilmek ve hatta daha da ilerleyebilmek için bilimsel çalışmaların disiplinlerden edinilen bilgilerin değerlendirilmesi esastır. Evrim teorisindeki güncel gelişmelere evrim bilimiyle ilgili olan tüm gelişmeler için disiplin içersinde hareket edilerek varılabilmiştir. Hali hazırda var olan evrim teorisinde çeşitliliğin nedeni olarak üreme, varyasyon, ve doğal seleksiyon gibi faktörlerin etkili olduğundan söz edilebilmektedir. ...