• 700
  0

  Evrimleşme hızı canlının dünyanın var olduğu günden bugüne kadar ne kadar oranda değişime uğradığını ifade etmektedir. Canlılık için gerekli olan tüm şartlardan etkilenen evrimleşme hızı bazı zamanlarda kör noktaya gelmekte olup, körelen bu zaman diliminde canlılar hiçbir değişime uğramamaktadır. Bu durum periyotlar şeklinde devam etmiş olup, medüzler, balıklar, sürüngenler devrinden sonra, zamanımız, memeliler, böcekler, belki ...
 • 867
  0

  Evrim konusunda bugün ki noktaya ulaşabilmek ve hatta daha da ilerleyebilmek için bilimsel çalışmaların disiplinlerden edinilen bilgilerin değerlendirilmesi esastır. Evrim teorisindeki güncel gelişmelere evrim bilimiyle ilgili olan tüm gelişmeler için disiplin içersinde hareket edilerek varılabilmiştir. Hali hazırda var olan evrim teorisinde çeşitliliğin nedeni olarak üreme, varyasyon, ve doğal seleksiyon gibi faktörlerin etkili olduğundan söz edilebilmektedir. ...
 • 371
  0

  Canlıların çevreleriyle olan ilişkilerden etkilenerek farklılaşmaları evrimleşme hızı olarak ifade edilmektedir. Dünya ise birçok jeolojik olaylar dizisinden geçerek şekillenmiş ve doğal olarak da jeolojik koşullarda çevre değişmiştir. Bu şekilde de fazla veya az olarak ifade edilen evrimleşme hızı kavramı ortaya çıkmıştır. Jeolojik devirler evrimleşme hızının işleyişini değiştirmiştir. Brachiopoda gibi canlılar bu değişimlerin dışında kalmış olup, ...
 • 464
  0

  Türleşme, ortak ata olarak bilinen bir grup canlının, çeşitli mekanizmalar dâhilinde farklılaşmaları sonucu birden fazla yeni canlı grubunun oluşması demektir.  Türleşmede türleşen canlı grubu aynı atadan farklılaştıkları halde birbirleriyle verimli döller verememesi esas olup, sadece kendi grubundaki türlerle çiftleşebildikleri esastır. Yani türün farklılaşması sonucunda çiftleşemeyecek kadar değişime uğramasına türleşme denilmektedir. Türleşme farklı şekillerde meydana gelebilirken, ...
 • 356
  0

  Evrimle ilgili teorilerden Lamarck’ın evrim teorisinin 50 yıl sonrasında Darwin; türlerin kökeni adlı eserini yayınlamıştır. Lamarck evrim teorisinde çevresel değişiklik faktörlerini ön planda tutarken, Darwin rastgele meydana gelen varyasyonları ön planda tutarak evrim teorisini açıklamıştır. Darwin evrim teorisinde doğal seleksiyonlar üzerinde durulmuş olup, tüm canlıların doğal koşullarda savaşlar sonucunda varyasyonları gelişmekte olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca ...