• 700
    0

    Evrimleşme hızı canlının dünyanın var olduğu günden bugüne kadar ne kadar oranda değişime uğradığını ifade etmektedir. Canlılık için gerekli olan tüm şartlardan etkilenen evrimleşme hızı bazı zamanlarda kör noktaya gelmekte olup, körelen bu zaman diliminde canlılar hiçbir değişime uğramamaktadır. Bu durum periyotlar şeklinde devam etmiş olup, medüzler, balıklar, sürüngenler devrinden sonra, zamanımız, memeliler, böcekler, belki ...
  • 371
    0

    Canlıların çevreleriyle olan ilişkilerden etkilenerek farklılaşmaları evrimleşme hızı olarak ifade edilmektedir. Dünya ise birçok jeolojik olaylar dizisinden geçerek şekillenmiş ve doğal olarak da jeolojik koşullarda çevre değişmiştir. Bu şekilde de fazla veya az olarak ifade edilen evrimleşme hızı kavramı ortaya çıkmıştır. Jeolojik devirler evrimleşme hızının işleyişini değiştirmiştir. Brachiopoda gibi canlılar bu değişimlerin dışında kalmış olup, ...