• 1226
    0

    Karadeliklerin nasıl oluştuğuyla ilgili olarak birden fazla seçenek mevcut olup, bu mekanizmalar aslında kendi hayatsal döngülerinden sonra karadelikleri meydana getirmektedirler. Karedeliklerin oluşum mekanizmalarından birisi olan yıldızların çökmesi olayında yıldızın aslında kendi iç basıncının kütlesel çekimi yenememesinden kaynaklanır bu nedenle de yıldız çökmeye başlar ve karadelik oluşur. Ancak bazı şartlar tamam olduğunda yıldızın çökmesi sonlanabilir ve ...