• 1226
  0

  Karadeliklerin nasıl oluştuğuyla ilgili olarak birden fazla seçenek mevcut olup, bu mekanizmalar aslında kendi hayatsal döngülerinden sonra karadelikleri meydana getirmektedirler. Karedeliklerin oluşum mekanizmalarından birisi olan yıldızların çökmesi olayında yıldızın aslında kendi iç basıncının kütlesel çekimi yenememesinden kaynaklanır bu nedenle de yıldız çökmeye başlar ve karadelik oluşur. Ancak bazı şartlar tamam olduğunda yıldızın çökmesi sonlanabilir ve ...
 • 526
  0

  Karadelikler Schwarzchild tarafından varlıklarından bahsedilen ve halen daha hakkında elimizde somut bilgisi bulunmayan oluşumlardır. Bilim adamlarıysa bilinmeyen ve altı boş kalacak her fikrin doğruluğu konusunda araştırmalar yapmaktadır. Karadeliklerin gizemli görüntülerinin elde edilebilmesi için bilim adamlarının olay ufku teleskopu ürettiğini biliyor muydunuz? Schwarzchild’ın varlığından bahsettiği karadelikler hakkında ne yazık ki elimizde resim bulunmamaktadır. Oysaki son yıllarda ...
 • 512
  0

  Kara delikler, gök cisimlerinden ayrılmalarını sağlayan en önemli özellikleri etraflarında gerçekleşen bir ufku olmayan oluşumlara denilmektedir. Kara delikler genel görelilik kuramına göre açıklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle etrafında küresel bir olay ufku yüzeyi taşıyan, gök cisimlerinden farklı oluşumlara kara delik denilmektedir. Etrafını çevreleyen olay ufkuyla gökcisimlerinden ayrılan karadeliklerin küresel olan olay ufkunun üzerinde ışık hızı ile ...