• 1288
    0

    İnsanoğlu yaratılışından bugüne kadar hep neden niçin nasıl sorusunu sormuş ve araştırmalar yapmıştır. Bilginler geçmişte sadece evrenin nasıl var olduğuna dair sorulara cevap ararken uzay bilimlerinde gelinilen bugünkü noktada artık bunlar aşılmış durumda. Hatta dünya dışı yaşamın varlığı veya yokluğu hakkımda öne sürülen ikilemler de geride kaldı. Çünkü bulunan kanıtlar dünya dışında da yaşamın var ...
  • 178
    0

    Güneş sistemi parçalardan oluşan bir topluluktur. Bu topluluk güneşin çekim kuvvetinin etkisi ile birlikte bir arada bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların oluşturduğu topluluğa güneş sistemi denilmektedir. Güneş sistemi gökcisimlerin topluluğunu bir arada tutacak güneşe yani çekim gücüne sahip olup, oluşumu konusunda bugüne kadar birçok teori öne sürülmüştür. Güneş ...