• 1294
    0

    İnsanoğlu yaratılışından bugüne kadar hep neden niçin nasıl sorusunu sormuş ve araştırmalar yapmıştır. Bilginler geçmişte sadece evrenin nasıl var olduğuna dair sorulara cevap ararken uzay bilimlerinde gelinilen bugünkü noktada artık bunlar aşılmış durumda. Hatta dünya dışı yaşamın varlığı veya yokluğu hakkımda öne sürülen ikilemler de geride kaldı. Çünkü bulunan kanıtlar dünya dışında da yaşamın var ...