• 930
  0

  Mısırlılar muhteşem gökyüzü görüntülerini kaçırmamak adına gece ışıklandırma yapmayan bir toplumdur. Çünkü onlar için yıldızlar ve onların konumları oldukça önemlidir. Özellikle de kışın ortaya çıkan Orion(avcı) takımyıldızına ayrı bir önem vermektedirler. Belirgin şeklinden dolayı eskiden beri kolaylıkla seçilebilen bir yıldız olan oiron, bize yani geceyi ışıkla kirleten toplumların gökyüzünde papyon görüntüsünü vermekte olup, düğüm kısmında ...
 • 734
  0

  70 yıl boyunca galaksilerin araştırılması ile oldukça ileri bir noktaya gelinmiş olup, bu konudaki bilgiler daha çok büyük teleskoplar ile elde edilmiştir. Andromeda veya diğer galaksilerin gizemli yönleri bu teknolojik araçlar sayesinde daha da açıklık kazanmıştır. Bizim bulunduğumuz galaksi ise yani samanyolu galaksisi söz konusu olduğunda bugün hakkında olabildiğince geniş bir bilgi dokümanına sahibiz. Galaksilerin ...
 • 5364
  0

  İlk kez 90 lı yıllarda bilim insanları kuantum fiziği kullanılarak bir maddenin ışınlanabileceğini  iddia etmişlerdi. O zamandan beri süreç, dünya çapında kuantum optik laboratuvarlarında standart bir işlem haline geldi. Ve dünyanın ilk kuantum ışınlanması bir laboratuvar dışında ilk kez Çinli bilim insanları tarafından gerçekleştirildi… Dünya’dan bir fotonu 311 mil uzaktaki bir yörüngeye başarıyla ışınladılar…
 • 492
  0

  Atmosfer canlının yaşaması için gereken gazları bünyesinde bulunduran ortamdır. Canlılık üzerinde ve doğal olarak doğa olaylarında atmosfer etkili olan bir unsurdur. Atmosfer iklim olaylarının görülmesinde etkili bir öğedir. Aynı zamanda güneşten gelen ışınları tutucu özelliği bulunmaktadır.  Atmosferin ışınları tutan bir özelliğinin bulunması aynı zamanda yeryüzünden atmosfere yansıyan ışınların tutulmasını sağlamakta olup, yeryüzünün aşırı soğumasını önlemektedir. ...
 • 740
  0

  960’lı yıllarda gökyüzünde çıplak gözle görülebilen andromeda’nın tarihçesi, zincire vurulmuş kadın takımyıldızı yanında soluk bir cisim olarak ilk defa Abdül Rahman el-Sufi tarafından görülmesiyle başlamıştır. Abdül Rahman El- Sufi o zamanlarda bu gaz, hava ve xden oluşan topluluğa silik bulut olarak nitelendirmiş ve öneminin henüz bilememişti. Andromeda’nın tarihçesinde bu halini birçok kişi gözlemledi ve herkes ...
 • 838
  0

  Jeoloji yerkürede meydana gelen değişiklikleri konu alan bir bilim dalı olarak, yerkürenin bugüne kadar ki değişim süreçlerini incelemiştir. Bu kapsamda jeolojide beş farklı dönem bulunmakta olup, bu dönemler birbirini takip ederek gerçekleşmiştir. Peki, Türkiye’nin yeryüzü şekillerinin jeolojik dönemlerce açıklaması nedir? İlkel zamanda kıtaların çekirdekleri oluşmuş ve akabinde bu dönemde yer hareketlerine devam ederek paleozoik döneme ...
 • 476
  0

  Maddenin parçacıklarını ve bu parçacıkların birbirleri olan karşılıklı etkileşimini inceleyen fizik bilimi dalına parçacık fiziği denilmektedir. Parçacık fiziği, maddenin temel parçacıkları üzerinde çalışan bir fizik dalı olup, parçacıkların aralarındaki ilişkilerini incelemektedir. 20. Yüzyılın başlarında Rutherford’un buluşundan sonra, parçacık fiziği ve nükleer fizik konusunda yapılacak yeni deneylerde elektron ve proton gibi hızlandırılmış temel parçacıkların kullanılması gündeme ...
 • 943
  0

  Doğrudan gözlenemeyen, sadece çevrelerinde sebep oldukları etkiler sayesinde varlıkları anlaşılabilen, kozmoloji ve astronomi konusunda gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir maddedir. Evren ise düzenli ve uyumlu olan tüm varlıklar şeklinde tanımlanırken, aynı zamanda sonsuz uzay ve uzay içindeki tüm varlık yani madde olarak tanımlanmaktadır. Karanlık madde evrenin içerisinde yer alıp, ışıkla etkileşime giremez. Günümüzde karanlık ...
 • 271
  0

  Jüpiter, Güneş Sisteminde yer alan kütle çap olarak en büyük gezegendir. Güneşe olan uzaklığa göre yapılan sıralama da ise beşinci gezegendir. Jüpiter gezegeni kendi etrafında dönüşü süresi en kısa olan, en büyük manyotesfore, en güçlü manyetik alana sahip olan gezegendir. Ayrıca en büyük uydulara sahip en ilgi çekici gezegendir. Bu gibi en büyük özelliklere sahip ...
 • 219
  0

  Herkes biliyor ki bilim adamları boş durmuyor. Güneş sisteminin onlu yapısı keşfedilmiş olsa bile bugün yeni yeni keşiflerin yapılmasına hiç de yabancı değiliz. Ve bugün, güneş sisteminden çok uzaklarda bulunan farklı gezegenlerin bulunduğu bir gerçektir. Bu konuda söz konusu olan superiorden adında bir gezegen daha keşfedildi. 40 ışık yılı uzaklığında yer alan bu gezegen ne ...